Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων & Τοξικών

Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποτελούν μόνιμο κίνδυνο για την ποιότητα των προϊόντων, του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών.

Η αποστολή μας

Συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων. Διαχειριζόμαστε δείγματα τροφίμων και αγροτικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα.

Στηρίζουμε τα συσκευαστήρια εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων, την βιομηχανία τροφίμων & ποτών και τα super markets, στον προσδιορισμό των προδιαγραφών

Στο εργαστήριο της DELCOF -
ANALYSIS LAB πραγματοποιούνται:

Αναλύσεις προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (Οργανοφωσφορικών, Οργανοχλωριομένων, Αζωτούχων, Καρβαμιδικών, Διθεικαρβαμιδικών, Πυρεθρινών, Βενζιμιδαζολών, Στρομπιλουρινών κ.α.) και φαρμακευτικών-κτηνιατρικών ουσιών, σε όλα τα υποστρώματα (φρούτα, κηπευτικά, τρόφιμα, νερό, έδαφος κ.ά.)

  • Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Eσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Λαχανικά, Σταφύλι, Καρποφόρα λαχανικά, Φυλλώδη λαχανικά, Κράμβες, Δημητριακά, Όσπρια, Μικροί καρποί Ακρόδρυα, Σταφίδα, Ψυχανθή, Τροπικά φρούτα κτλ.
  • Κρέας, Λάδι, Ελιές, Μέλι, Κρασί, Ζωοτροφές, Γαλακτοκομικά.
  • Ύδατα (υπόγεια και επιφανειακά).
  • Τρόφιμα τυποποιημένα και μη.

Ο Προσδιορισμός πραγματοποιείται σε περισσότερες από 420 δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων και 110 φαρμακευτικές-κτηνιατρικές ουσίες με χρήση υγρών χρωματογράφων UPLC-MS/MS και HPLC και αέριων χρωματογράφων GC-MS/ΜS και GC-MS.