Έλεγχος Τροφίμων & Ποτών

Η προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων είναι από τις προτεραιότητες στη ΔΕΛΚΟΦ-ANALYSIS LAB  γι’ αυτό το λόγο διατηρούμε πλήρες εργαστήριο ανάλυσης τροφίμων διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

 • Χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές σε συμμόρφωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σε κάθε τομέα.
 • Χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές σε συμμόρφωση των απαιτήσεων συστημάτων ποιότητας όπως HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, κ.ά.
 • Αναλύσεις δοκιμών για τη διατροφικής επισήμανση τροφίμων και ζωοτροφών.
 • Μυκοτοξίνες (Αφλατοξίνες και Ωχρατοξίνη)
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις παθογόνων και μη μικροοργανισμών
 • Έλεγχος μικροβιακού φορτίου επιφανειών.
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 • ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 • ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ

 • ΚΡΕΑΣ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΙΧΘΥΡΑ

 • ΜΕΛΙ

 • ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 • ΟΙΝΟΣ