«Προς κάθε ενδιαφερόμενο».

Η Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε., έχει υπογράψει ως συντονιστής τη Συμφωνία Επιχορήγησης του πολυπρογράμματος Taste Me – 101015657 Ενημέρωσης για την Προώθηση ευρωπαϊκών κονσερβοποιημένων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών στη Σκανδιναβία και στα κράτη μέλη της Βαλτικής ΕΕ στην εσωτερική αγορά (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Λιθουανία και Εσθονία) με την Εκτελεστική Υπηρεσία Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργία και Τροφίμων (CHAFEA) στα πλαίσια των Καν (ΕΚ) 1144/2014, 1829/2015 και 1831/2015. Περιλαμβάνει ένα μείγμα δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης σε αγορές της εσωτερικής αγοράς (Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, Λιθουανία και Εσθονία) για την προώθηση ευρωπαϊκών κονσερβοποιημένων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών, ενώ η διάρκεια του είναι τρία (3) έτη. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάθεση σε ανεξάρτητη εταιρία της αξιολόγησης του προγράμματος, την μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και του αντίκτυπου. Η αξιολόγηση θα γίνεται σε ετήσια βάση (τρεις φάσεις) ενώ στην τρίτη φάση προβλέπεται και η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων (αντίκτυπος προγράμματος). Σε παράρτημα, σας επισυνάπτουμε την σχετική τεκμηρίωση. Το ανώτατο κόστος των υπηρεσιών ανέρχεται σε 16000 ευρώ για τα δύο πρώτα έτη και σε 18000 ευρώ για το τρίτο έτος, καθώς συμπεριλαμβάνεται και η μέτρηση του αντίκτυπου. Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας (τεχνική και οικονομική) παρουσιάζοντας την μεθοδολογία για την εκπόνηση των σχετικών μελετών έως την 30η Μαΐου 2023.

Με εκτίμηση, Για τη Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.