Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών ποικιλιών’ ακρωνύμιο ‘FruitTrees2Safeguard’
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ. Παυλίνα Δρογούδη

Οι κύριοι στόχοι της ‘FruitTrees2Safeguard’ είναι:

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ, ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ, ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑ
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Β’ κύκλος Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (Παρέμβαση ΙΙ).
Ιστοσελίδα: https://pomologyinstitute.gr/fruit-trees-two-safeguard/