Πιστοποιημένο Εργαστήριο

Χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις

Από το 1999 παρέχουμε ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αξιόπιστες χημικές υπηρεσίες στους τομείς Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Νερών κ.ά.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων & Τοξικών

Συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων. Διαχειριζόμαστε δείγματα τροφίμων και αγροτικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα.

Έλεγχος Ποιότητας Υδάτων

Το διαπιστευμένο εργαστήριο ΔΕΛΚΟΦ - ANALYSIS LAB (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO / IEC 17025 Αρ. Πιστοποίησης 299 ) δημιούργησε το εργαστήριο ελέγχου νερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας (EE )2020/2184, για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Έλεγχος Τροφίμων & Ποτών

Η προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων είναι από τις προτεραιότητες στη ΔΕΛΚΟΦ-ANALYSIS LAB γι’ αυτό το λόγο διατηρούμε πλήρες εργαστήριο ανάλυσης τροφίμων διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Περιβαλλοντικές Αναλύσεις & Απόβλητα

Το εργαστήριο πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου όλων των απαραίτητων παραμέτρων ποιότητας αποβλήτων αστικής, οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων. Διαχειριζόμαστε δείγματα τροφίμων και αγροτικών προϊόντων από όλη την Ελλάδα.

Έλεγχος υπολειμματικότητας στα τρόφιμα

Στηρίζουμε τα συσκευαστήρια εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων, τη βιομηχανία τροφίμων & ποτών και τα super markets, στον προσδιορισμό των προδιαγραφών των προϊόντων τους, τον έλεγχο των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος.

HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, κ.ά.

Χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές για τη συμμόρφωση με διεθνή πρωτόκολλα Διασφάλισης Ποιότητας

Χημικές & Μικροβιολογικές αναλύσεις σε πόσιμα, εμφιαλωμένα νερά, ύδατα κολυμβητηρίων και νερά γεωτρήσεων

Χημικές & Μικροβιολογικές αναλύσεις σε πόσιμα, εμφιαλωμένα νερά, ύδατα κολυμβητηρίων και νερά γεωτρήσεων

Διαπιστεύσεις & Πιστοποιήσεις​ Εργαστηρίου

Η ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε. σε αριθμούς

Μια σύντομη αποτύπωση του εργαστηρίου και της δραστηριότητας της εταιρείας μας 

0 +

Eργαστηριακές Μεθοδολογίες

0 +

Αναλυτικά Όργανα

0

Χρόνια Λειτουργίας

0 +

Ευχαριστημένοι Πελάτες